O asociaci

Společná asociace nestátních neziskových organizací hl .m. Prahy a Středočeského kraje (zkráceně SANNO) je zájmovým sdružením právnických osob dle ustanovení $ 20f občanského zákoníku. Dne 12. března 2012 byla zapsána do registru zájmových sdružení právnických osob a svazků obcí vedeného Krajským úřadem Středočeského kraje. 

IČO: 72564024
DIČ: CZ72564024

Bankovní spojení:
účet číslo 259 725 369/0300