Společná asociace nestátních neziskových organizací
hl. m. Prahy a Středočeského kraje (SANNO)

Kdo jsme

Společná asociace nestátních neziskových organizací hl. m. Prahy a Středočeského kraje (SANNO) vznikla jako zájmové sdružení  právnických osob. Sdružuje neziskové organizace se sídlem v hlavním městě Praze a Středočeském kraji. 

SANNO je členskou organizací Asociace nestátních neziskových organizací v České republice. 

Přidejte se k nám!

Cíle Asociace

  • napomáhat rozvoji občanské společnosti;
  • společný postup při jednání s orgány státní správy, krajských i místních samospráv, veřejnoprávními institucemi orgány nebo zástupci politických stran; 
  • koordinovat společné zájmy v oblasti finanční, legislativní i informační; 
  • prohloubit vzájemnou informovanost mezi členy Asociace, koordinovat jejich aktivity;
  • vybudovat postupně informační a poradenský servis pro nestátní neziskové organizace působící v Praze a Středočeském kraji; 
  • společná prezentace vůči veřejnosti a podnikatelskému sektoru.