Novinky‎ > ‎

Uskutečnilo se první jednání Regionální krajské konference

Ve středu 17. 12. 2014 se uskutečnilo první jednání Regionální krajské konference na krajském úřadě Středočeského kraje. Regionální stálá konference (RSK) je dobrovolné regionální uskupení územních partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje, jež je zastoupené představiteli členských institucí včetně orgánů veřejné správy.

Jejím cílem je implementace územní dimenze a naplňování akčního plánu realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020. Projednává a doporučuje územní a věcné zaměření výzev a sladění jejich harmonogramu zejména pro individuální projekty naplňující územní dimenzi v programech ESI fondů.

SANNO je řádným členem RSK a její předseda, nebo místopředseda se účastní jednání. SANNO si klade za cíl reprezentovat zájmy neziskového sektoru a svých členů při přípravě projektových výzev ESI fondů.

V průběhu ledna budou osloveni klíčoví aktéři v SčK s cílem identifikovat předpokládané (a již připravované) projektové záměry, které naplňují územní dimenzi OP 2014 – 2020. Tyto záměry budou přednášeny v RSK.

Ċ
Magdaléna o.p.s.,
Jan 6, 2015, 9:48 AM
Comments