Výkonný výbor

Asociace jedná prostřednictvím předsedy a 2 místopředsedů výkonného výboru. Dle rozhodnutí o zápisu asociace do registru zájmových sdružení právnických osob a svazků obcí vedeného Krajským úřadem Středočeského kraje (ze dne 12.3.2012) jsou těmito osobami:

MUDr. Petr Nevšímal, ředitel Magdaléna, o.p.s.

Mgr. Květuše Mašínová, ředitelka Diakonie ČCE - střediska v Čáslavi

Ing. Ivan Noveský, Bc.,  prezident Asociace finanční a občanské gramotnosti, o.s.